Marmorointia ja ootrausta

-

Yksityiskohta

-

-

Esimerkiksi oviin käytetyä  mukailua.
Esimerkiksi oviin käytetyä mukailua.

-

Mahongin  mukailua
Mahongin mukailua

-

Pähkinäpuun mukailua
Pähkinäpuun mukailua