CV

Kuvataideopinnot vuonna 2012:
http://repininstituutti.nettisivu.org/

8/08 – 5/11 Ilmajoen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Esinesuunnittelun ja -valmistuksen opetuslinja, entistäjä, artesaani

Työkokemus

3/96 – 5/08 Nokia OYJ ((alkaen 13.03.1996) / Nokia Siemens Networks (alkaen 01.04.2007)

Technical Writer, Technical Illustrator, Documentation Coordinator, Support Engineer, Engineer Environmental Compliance, Engineer I&V

Olen työskennellyt Nokia Networks HWD – osastolla edellä mainituissa tehtävissä mm. kuvittaen kes­kuksien käyttöohjeet ja uudistaen olemassa olleet kuvat parempi laatuisiksi tehden ne uudelleen. Näistä tuli myöhemmin niin sanotut speksikuvat alihankkijoille. Vaihdoin kaikkien HWD – asiakasdokument­tien formaatit Wordistä SGMLän vaatimiin alkioihin luoden nimeämiskäytännön (luokitusten merkin­nät yms.). Valvoin dokumenttien valmistukset aikataulujen puitteissa sekä editoin ne painatuskuntoon sekä arkistoihin.

Uudistin kaikki merkintäliuskat ym. keskuksiin tulevat tarrat sekä kilvet luoden rahaa ja resursseja sääs­­tävän järjestelmän tuotantoa varten. Tein kaikki tarvittavat originaalit ja painatusmateriaalit yhteistyös­sä painotalojen kanssa. Hoidin protolaitteisiin tarvittavien (edellä mainittujen) tuotteiden tilaukset.

Tein erilaisia työkaluja, mm. Testausstatuksen hallintatyökalun kehittäminen Exelin päälle sekä opastin erilaisten ohjelmien käytössä HWD:een henkilökuntaa (power user).

Tein WEEE – direktiivin vaatimat kierrätysdokumentit, Material Declarationit alusta loppuun käyttäen elektroniikan osalta materiaali – tietokantaa. RoHS – direktiivin toteutuksessa tehtäväni oli laajan kom­ponenttitietokannan menetelmäkehitys, tiedonkäsittely, ja materiaaliraportin laatiminen sekä suunnitte­lu-tietokannan päivitysten koordinointi.

I&V Engineer tehtävänimikkeellä päätehtävänä olivat järjestelmätestauksen suunnittelu, suorittaminen sekä raportointi ATCA – tuotekehitysprogrammeissa. Kehitin ja käytin testausautomaatiota sekä osallistuin testausympäristön konfigurointiin. Toimintaympäristönä oli pääasiassa Linux ja TCP/IP teknologia.

Näissä tehtävissä olen käyttänyt runsaasti erilaisia ohjelmia, tehnyt niistä ohjeita sisäiseen käyttöön sekä opastanut käytössä. Näitä ovat mm. Microsoft – Office tuoteperhe, Corel- ja Designer piirrosohjelmat, PhotoShop kuvankäsittely, Page Maker taitto, ACAD, PDM – sovellukset, Lotus Notesilla tein omia tie­tokantoja jne.

9/85 – 10/95 Orion-Yhtymä Oy, Soredes-Finndent
Tekninen toimittaja

Toimeeni kuului yrityksen valmistamien laitteiden käsikirjojen ja huolto- sekä muiden ohjeiden

  • taiton suunnittelu
  • materiaalin kerääminen (tekstit, kuvat)
  • taiton toteutus Ventura – julkaisuohjelmalla
  • tarvittavien kuvien, kaavioiden, taulukoiden jne. tuottaminen
  • materiaalin huolehtiminen erilaisia painomenetelmiä käyttäen
  • käsikirjojen, huolto- ja muiden ohjeiden ylläpito sekä ajan tasalla pitäminen

Lisäksi hoidin laadunvalvonnan tarvitsemien ohjeiden toteutuksen, arkistoinnin, jakelun ja yllä­pidon. Toimeeni kuului tilata Saksasta ja USAsta tarvittavat kirjalliset, yms. materiaalit. Kuvien teko käsitteli kaiken kytkentäkaavioista lumpeenkukkiin, tuotekehityksen tarvitsemista kuvista markkinoinnin tarpei­siin. Lisäksi tuotin markkinoinnin tarvitsemia pienimuotoisia mainoksia.

Vuosina 1985 – 87 työskentelin tuotekehitysosastolla piirtäjänä (elektroniikka) ja dokumentoijana. Yri­tyksen juhlien somistuksen suunnittelu ja toteutus oli tehtäväni vuosina 1985 – 93.

85 – 9/85 Masino Oy
Piirtäjä

Tehtäväni oli yrityksen tarvitsemien kuvien tuottaminen, käsikirjoista huolehtiminen ja työryhmän sihteerinä toi­miminen.

8/78 – 4/85 Alnor Oy (entinen Wallac)
Piirtäjä-sihteeri

Piirtämiseen kuului kaikki tuotannon tarvitsemien dokumenttien tuottaminen sekä markkinoinnin tarvit­semat kuvat ja pienempi muotoiset mainokset. Sihteerin tehtäviin kuului kokouskutsut, -muistiot, tuote­neuvoston kokouksien materiaalien kerääminen ja kokousvalmistelut sekä laadunvalvonnan raporttien toteutus. Yrityksen sekä vapaa-ajan että virallisten juhlien somistukset ja toteutukset ruokineen ja juo­mi­neen olivat osa työtäni. Käytin työssäni tietokonetta (Bourrougs) sekä reprokameraa.

2/78 – 8/78 Oy Elteosähkö Ab
konttoristi

Toimeeni kuului koti- ja ulkomaisen telex-liikenteen hoitaminen sekä kytkentäkaavioiden puhtaaksi piir­täminen. Avustin myös tullaus- ja huolintapapereiden laadinnassa sekä laskutuksessa.

5/76 – 9/77 Wallac Oy
Tuotannon toimihenkilö

Hoidin työtilausnumeroinnin seurantaa ja materiaalivalvontaa. Osa-ajalla myöskin puhelinkeskusta ja juh­lien koristelun.

MUUTA TYÖOKEMUKSEEN LIITTYVÄÄ

Olen työn ohessa tehnyt vuosinen 1989 – 90 Suomen Kaukalopalloliitolle julkaisuohjelmalla (Ventura) liiton tarvitsemia kaavakkeita ja ohjeita.

Bewesportille olen tehnyt turnauskirjasia ja mainoksia sekä muuta tarvittavaa painomateriaalia.

Vuosien 1981 – 1985 aikana taitoin ja kuvitin Teknisten Liiton Varsinais-Suomen piirin piiritiedotetta VASUa.

Olen myös suunnitellut ulkoasun, editoinnut kuvat ja taittanut muutaman kirjan ja hoitanut niiden painatuksen.



Comments are closed.